ကုမ္ပဏီလက်မှတ်

ကျွန်ုပ်တို့တွင် အမျိုးသားမူပိုင်ခွင့်များရှိပြီး ISO9001:2015၊ ISO14001:2015၊ ISO45001:2016 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို အောင်မြင်စွာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ အားလုံးထုတ်ကုန်များနိုင်ငံအလိုက် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။စံနှုန်းများ။